Neosec Security Reporter Dashboard

Auto Login i Neosec Security Reporter

Når man har en centralt placeret overvågning skærm med Neosec Security Reporter kørende, er det ikke altid at man har mus og keyboard i nærheden. Det er derfor nu muligt at konfigurere klienten med brugernavn og password sådan at den automatisk logger på Neosec Security serveren.

Auto Login, giver også den fleksibilitet at når man starter Neosec Security Reporter bliver man automatisk logget ind samt at Neosec Security Reporter starter i Dashboard tilstand.

Dashboard tilstand er en funktion hvor Neosec Security Reporter startes i Fullscreen og hvor den sættes til at skifte imellem de forskellige faner.

Kik videre via dette link, for hvordan man konfigurere Auto Login.

Hvis man har konfigureret Neosec Security Reporter til auto login, samt Fullscreen, så skal man trykke på F11 for at gå ud af Fullscreen. Herefter får man adgang til menuen hvor man kan ændre auto login.

 

Systemkrav

Systemkrav

For at kunne få det bedste ud af  Neosec Security Server, bør man følge systemkravene.

Kravene er baseret på best practice og er anbefalinger som er testet.

Neosec Security server kan fint køre i et virtuelt miljø [VMware, Hyper-V, Azure, Amazon, Google Cloud].

Neosec Security Server

Operativ system
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2022
Hukommelse
 • 8 GB eller mere
Plads krav
 • 5 GB til system installation
 • 300 GB eller mere til Log Data samt Database

Det anbefales at oprette et drev til data udover drev til database log og selve databasen.

De indsamlede logdata arkiveres hver nat, her kan man benytte en ekstern lagerkilde til håndtering af de arkiverede data. Dette kunne f.eks. være en NAS eller anden form for ekstern fil server.

.Net Framework
 • Minimum Microsoft .Net 4.5.1
Database
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2008R2
 • Microsoft SQL 2012
 • Microsoft SQL 2014
 • Microsoft SQL 2016
 • Microsoft SQL 2017
 • Microsoft SQL 2018
 • Microsoft SQL 2019

Neosec Klienter

Operativ System
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows 11
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012R
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2022
Hukommelse
 • 4 GB
Plads krav
 • Minimum 50 MB
.Net Framework
 • Minimum Microsoft .NET 4.5.1
Integration
 • Putty, Telnet/SSH client.

Auto Login funktion i Neosec Security Manager og Neosec Security Reporter

Auto Login udfyldningProgram Icon properties

Ved at benytte “Commandline Arguments” kan man auto udfylde Server og Brugernavn ved opstart af Neosec Security Manager og Neosec Security Reporter.

Opret ny kopi af genvejen til enten Neosec Security Manager eller Neosec Security Reporter. Tilføj 2 argumenter til Destination : servernavn og brugernavn.

“C:\Program Files (x86)\Neosec\Neosec Security Manager\NeosecMgr.exe” “Neosecserver” “username”

Tryk på OK og man kan nu starte klienten med auto udfyldning af Servernavn og Brugernavn.

Auto Login

Når man har en centralt placeret overvågnings skærm med Neosec Security Reporter kørende, er det ikke altid at man har mus og keyboard i nærheden. Det er derfor muligt nu at konfigurere klienten med brugernavn og password sådan at den automatisk logger på Neosec Security serveren.

Konfigurationen foretages ved at ændre i registry.

Auto Login

Registry Path : HKEY_CURRENT_USER/Software/Neosec/Security Report Client

Registry værdierne oprettes automatisk ved første opstart af Neosec Security Reporter, så hvis ovenstående værdier ikke er til stede skal man lige starte Neosec Security Reporteren manuelt.

Ændre værdierne Autologin, Username samt Password. Herefter vil Neosec Security Reporter klienten automatisk starte op.

Auto login Registry konfiguration
Navn Type Data
Username REG_SZ Username
Password REG_SZ Password
AutoLogin REG_SZ True or False
Fullscreen REG_SZ True or False

Det samme er gældende for Neosec Security Manager, er fullscreen funktionen ikke mulig.

Autologin Manager

Registry Path : HKEY_CURRENT_USER/Software/Neosec/Security Manager Client

Auto login Registry konfiguration
Navn Type Data
Username REG_SZ Username
Password REG_SZ Password
AutoLogin REG_SZ True or False

Full Screen : Neosec Security Reporter

For at Neosec Security Reporter klienten automatisk starter i Fullscreen og skifter imellem de forskellige Dashboard Tabs skal man ændre værdien “Fullscreen” til “True”

Hvis man har konfigureret Neosec Security Reporter til auto login, samt Fullscreen, så skal man trykke på F11 for at gå ud af Fullscreen.