Auto Login funktion i Neosec Security Manager og Neosec Security Reporter

Auto Login udfyldningProgram Icon properties

Ved at benytte “Commandline Arguments” kan man auto udfylde Server og Brugernavn ved opstart af Neosec Security Manager og Neosec Security Reporter.

Opret ny kopi af genvejen til enten Neosec Security Manager eller Neosec Security Reporter. Tilføj 2 argumenter til Destination : servernavn og brugernavn.

“C:\Program Files (x86)\Neosec\Neosec Security Manager\NeosecMgr.exe” “Neosecserver” “username”

Tryk på OK og man kan nu starte klienten med auto udfyldning af Servernavn og Brugernavn.

Auto Login

Når man har en centralt placeret overvågnings skærm med Neosec Security Reporter kørende, er det ikke altid at man har mus og keyboard i nærheden. Det er derfor muligt nu at konfigurere klienten med brugernavn og password sådan at den automatisk logger på Neosec Security serveren.

Konfigurationen foretages ved at ændre i registry.

Auto Login

Registry Path : HKEY_CURRENT_USER/Software/Neosec/Security Report Client

Registry værdierne oprettes automatisk ved første opstart af Neosec Security Reporter, så hvis ovenstående værdier ikke er til stede skal man lige starte Neosec Security Reporteren manuelt.

Ændre værdierne Autologin, Username samt Password. Herefter vil Neosec Security Reporter klienten automatisk starte op.

Auto login Registry konfiguration
Navn Type Data
Username REG_SZ Username
Password REG_SZ Password
AutoLogin REG_SZ True or False
Fullscreen REG_SZ True or False

Det samme er gældende for Neosec Security Manager, er fullscreen funktionen ikke mulig.

Autologin Manager

Registry Path : HKEY_CURRENT_USER/Software/Neosec/Security Manager Client

Auto login Registry konfiguration
Navn Type Data
Username REG_SZ Username
Password REG_SZ Password
AutoLogin REG_SZ True or False

Full Screen : Neosec Security Reporter

For at Neosec Security Reporter klienten automatisk starter i Fullscreen og skifter imellem de forskellige Dashboard Tabs skal man ændre værdien “Fullscreen” til “True”

Hvis man har konfigureret Neosec Security Reporter til auto login, samt Fullscreen, så skal man trykke på F11 for at gå ud af Fullscreen.