Windows Services Baseline

IT revisionen vil gerne have et overblik over hvilke Windows services der er installeret på serverne i en virksomhed. Derfor kræver de en mulighed for at kunne se om man har styr på hvilke Windows Services der er aktive. Overblikket er ikke kun et her og nu billede, men et overblik over tid de vil have. Ved hjælp af Windows Services Baseline, kan man vælge en baseline af services som er godkendt for den enkelte server.

Ved hver kørsel laves et udtræk at den nuværende liste over Windows Services, denne liste sammenlignes med den tidligere liste. Ud fra den nyligt kørte Baseline kan man så tjekke om der er sket ændringer over tid.

Den enkelte baseline skal godkendes (Approves) af en person i driften. Hvis der er sket ændringer skal der angives en beskrivelse omkring ændringerne.

Windows Services Baseline

Ovenstående viser styring af den enkelte Baseline, her kan man vælge om den skal den skal være den aktive Baseline, samt Approve (Godkende) ændringerne. Indsætte en beskrivelse der giver grund til ændringen. Nederst vises en liste over de services der er ændret siden sidst. Her vil ny installerede services samt afinstallerede services vises.

Baseline oversigt

Ovenstående viser oversigten over de Baselines der er kørt for den enkelte server. En baseline oprettes pr. server. Der kan kun være en Baseline aktiv af gangen.