Notifikationer

Notifikationer

Notifikationer er en vigtig del af overvågning. Vigtige alarmer kræver notifikationer, sådan at drift personale hurtigt kan reagere på drift udfordringer og ændringer i infrastrukturen. Dette er en vigtig funktion i Neosec, da det hurtigt og effektivt kan notificere de brugere der har med den overvågede services at gøre.

Notifikationer tilknyttes for hver monitor hvor man har konfigureret en tærskel værdi. Notifikationer konfigureres globalt og kan nemt tilrettes pr. bruger af systemet.

Med integration til Microsoft Teams og Slack sikrer man, at ens Mail indbakke ikke fyldes med alarmer.

Følgende indbyggede notifikationer er tilgængelige

  • E-Mail (SMTP)
  • Microsoft Teams
  • Slack
  • SMS

E-Mail

Her benyttes traditionel SMTP kommunikation for afsendelse af mail notifikationer. Som standard benyttes port tcp/25 for kommunikation mod SMTP server. E-Mail afsendes med afsender adresse som man selv kan vælge. Modtageren udvælges fra de konfigurerede bruger i Neosec.

Microsoft Teams

Notifikationer kan sendes til en Microsoft Teams Kanal. Kanalen skal oprettes med webhook integration. Alle medlemmer af kanallen vil modtage de afsendte notifikationer.

Dette fungerer både ved modtagelse i web, mobil samt i desktop Microsoft Teams klient.

Klik her for vejledning for konfiguration af Notifikationer til Microsoft Teams.

Slack

Neosec integrere med Slack, sådan at notifikationer kan sendes til en udvalgt Slack kanal. Integrationen benyttes via Slack webhook, som konfigureres for den enkelte Slack kanal. Man kan derfor nemt sende notifikationer til de rette modtagere i stedet for at sende alt til en Slack kanal.

Dette fungerer både ved modtagelse i web, mobil samt i desktop Slack klient.

Klik her for vejledning for konfiguration af Notifikationer til Slack Kanaler.

SMS

Neosec har en integreret SMS notifikations tjeneste via egenudviklet SMS service som kommunikere med SMS Modem via Seriel kommunikation. Udover det er der indbygget integration til SMSNOW hvor man benytter HTTP kommunikation mod SMSNOW Servicen. Via den indbyggede bruger administration, benyttes det indtastede mobilnummer for brugeren for modtagelse af SMS beskeder.

#slack integration

#slack er en kommunikations platform, i stil med Facebook Messenger, Google Chat, Apple Messages m.m.
Man kommunikere i kanaler #channels, hvor man deler sine budskaber. For at kunne kommunikere med hinnanden, skal
man inviteres til den enkelte #cahnnel.

Integration i Neosec Security Server

Vi har integreret #slack i Neosec Security Server som en ekstra besked service for alarmering. Man skal oprette en #channel som benyttes til de afsendte alarmer.
Alle medlemmer af denne #channel modtager de alarmer der er sat op i Neosec.

For at benytte #slack i Neosec, skal gøre følgende.

  • Oprette en konto hos #slack, dette er gratis.
  • Oprette en channel hvor man vil have vist alle sine alarmer.
  • Oprette et webhook for den nyoprettede channel. For hver channel bliver der oprettet en unik URL, som vores #slack klient skal benytte for at kunne sende beskeder til den oprettede #slack channel.

 

Oprettelse af notification i Neosec

  • Indsæt webhook
  • Indsæt #channel navn

#slack hjemmeside