HTTPS/SSL Certifikat Monitor

Undgå at dine websider bliver usikre og ikke tilgængelige for dine brugere. Udløbede SSL certifikater giver brugerne af dine websider falsk sikkerhed. Hvis et SSL certifikat udløber vil nogle webbrowsere blokere for adgangen til websiden og derved ikke give brugerne adgang.

Lad derfor Neosec Security Server holde øje med alle dine certifikater centralt. HTTPS/SSL certifikat monitoren kan monitorere interne såvel som eksterne websider der benytter SSL certifikater. Ved installation af Neosec Network Agent i f.eks. Microsoft Azure, kan man monitorere websiderne fra Internettet. Man har dermed mulighed for at få styr på de installerede certifikater på de websider der håndtere Internettet, samt websider der håndteres internt.

Med denne monitor, sikrer Neosec Security Server proaktivt, at dine SSL certifikater på webservere ikke udløber.

Funktioner

 • Monitorere SSL Certifikat udløbs dato
 • Notifikation hvis Certifikat udløbsdato er mindre end det valgte antal dage sat på monitoren.
 • Rapportering af alle monitorerede SSL Certifikater

Certificate Expiry Days

 • Antal dage før SSL Certifikatet udløber

Konfiguration af HTTPS/SSL Certificate Monitor

Angiv webadressen for det website hvor certifikatet er installeret. SSL Certifikat monitoren tjekker udløbs datoen for certifikater. Angiv herefter hvor mange dage før certifikatet udløber at der skal udløses en alarm.

Rapportering

HTTPS/SSL Monitor Certificate Expiry rapport.


 • Device Type : Windows, Network Agent
 • Agent Type : Port
 • Neosec Agent : Ja

Der kan trækkes en rapport som giver giver et godt overblik over alle de monitorerede SSL certifikater. Rapporten kan også benyttes på dashboardet.

Data der gemmes

 • HTTPS/SSL Certificate Expiry Days
 • HTTPS/SSL Certificate Expiry Monitor Response time
 • HTTPS/SSL Certificate Expiry Availability
Network Cables

Neosec Net tools

Neosec Net tools består af en samling web applikationer som kan benyttes til at hjælpe netværks administratore i deres hverdag. Neosec Net tools kan findes på følgende adresse : nettools.neosec.dk

My IP, benyttes til at få oplyst den IP adresse man bliver præsenteret som, når man kommunikerer på Internettet.

SSL Check tjekker om en given URL har et validt certifikat. Man angiver en URL f.eks. www.bt.dk, herefter tjekker systemet om der kan oprettes en sikker forbindelse til https://www.bt.dk. Hvis dette er muligt hentes certifikatet og der laves en analyse af det.

 • Der tjekkes om certifikatets udløbsdato, der beregnes hvor mange dage certifikatet kan benyttes endnu.
 • Der tjekkes om certifikatets CN (Common Name) svare overens med den URL man har angivet.
 • SSLCheck viser alle informationer omkring certifikatet samt informationer omkring rod-certifikater og mellem rod-certifikater og giver status på om de er valide.

Et nemt lille værktøj til hurtigt at tjekke om f.eks. et certifikat på en Exchange server er validt.

MAC Address lookup, er et værktøj til at finde producenter via MAC Addresser.

Når man til daglig arbejder med netværk og til tider skal finde ud af hvilket udstyr der er på det pågældende net. Så kommer man tit ud for at man skal kunne genkende udstyret på en eller anden måde. Her kan man via en MAC adresse finde ud af hvilken producent der har lavet udstyret. Når man pinger en netværks enhed eller server på et netværk får man kun oplyst om den er i live. Ved opslag i arp tabellen får man oplyst IP Adresse og den MAC adresse enheden har. Ud fra MAC adressen kan man finde ud af hvilken producent der har lavet produktet.

IEEE-SA Registration Authority har i over 30 år håndteret en database over alle de producenter af netværks udstyr. Det er dem der tildeler MAC adresser til udbyderne.

Der findes 3 kategorier af MAC adresse databaser. Small Block (4096), Medium Block (1.000.000) og Large Block (16.000.000). MAC Address Lookup håndterer de adresser der ligger i Large Block databasen.

MTU Path test, er et værktøj til at tjekke hvor store pakker der kan benyttes til at kommunikere med på Internettet. MTU Path tester fra nettools sitet til en given destination. MTU står for Maximum Transmission Unit og er det antal bytes en enkel netværks pakke kan indeholde. Normalt på et IP baseret netværk benyttes der en MTU størrelse på 1500 Bytes. I nogle tilfælde kan netværksudstyret være konfigureret forkert og derved ikke overføre data med så store pakke størrelser, dette kan i nogle tilfælde skabe pakketab. Angiv en IP adresse eller et FQDN for at teste den maksimale MTU størrelse der kan kommunikeres med.

Vi håber at disse værktøjer kan hjælpe jer i hverdagen. Vi hører gerne ønsker om andre værktøjer der kan tilføjes og går gerne i dialog om dette.